Enter your keyword

post

تفاهم نامه همکاری موسسه یاران با اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی

تفاهم نامه همکاری موسسه یاران با اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی

 

در راستای دیپلماسی مهارت و توسعه آموزش های مهارتی در عرصه های بین الملل در ابتدای سال ۱۳۹۸ تفاهم نامه همکاری بین مدیرعامل موسسه یاران و مدیر کل اداره فنی و حرفه ای خراسان رضوی به امضا رسید.
در این تفاهم نامه به همکاریهای زیر اشاره شده است:
– اطلاع رسانی و جذب مهارت آموز و بهره‌مندی کشورهای منطقه و همجوار به ویژه همسایگان از ظرفیت های آموزشی مهارتی در جمهوری اسلامی ایران
– همکاری در امر نیازسنجی دوره های آموزشی مورد نیاز غیر ایرانیان به ویژه جوانان کشور های همسایه

– برگزاری دوره های آموزشی مطابق با استانداردهای مهارت آموزی جهانی و همچنین ارزیابی مهارت آموختگان و صدور گواهینامه های پایان دوره
اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی در مشهد دارای شش مرکز آموزشی مجهز است.
علاوه بر این شش مرکز یک مرکز آموزشی ویژه معلولین دارد.
هر یک از این مراکز با امکانات وسیع و اساتید برجسته آموزش های لازم را به داوطلبین ایرانی و غیر ایرانی داده می شود.
این مراکز اکثراً خدمات جانبی خوبی به حرفه آموزان خود از جمله محل اقامت و پذیرایی ارائه می دهند.