Enter your keyword

Blog

دانشگاه ارس تهران

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در مهرماه سال ۱۳۸۹ فعالیت‌های آماده سازی خود را برای پذیرش دانشجو شروع نموده و پس از تشکیل ادارات و جذب همکاران مورد نیاز و آماده سازی امکانات و فضاهای آموزشی و پژوهشی، در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹  در ۹ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به پذیرش [...]