اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در مهرماه سال ۱۳۸۹ فعالیت‌های آماده سازی خود را برای پذیرش دانشجو شروع نموده و پس از تشکیل ادارات و جذب همکاران مورد نیاز و آماده سازی امکانات و فضاهای آموزشی و پژوهشی، در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹  در ۹ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به پذیرش دانشجو اقدام نمود و تاکنون بیش از یک هزار نفر دانشجو در ۳۷ رشته تحصیلی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و حدود ۱۸۰ دانشجو در ۲۷ رشته و گرایش در مقطع تحصیلی دکتری در این پردیس ثبت نام نموده‌اند که تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفراز پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری خود دفاع نموده و فارغ التحصیل شده‌اند.