اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

شرکت بهاران طب افق روشن

گالری تصاویر دانشگاه

شرکت  بهاران طب افق روشن،  به مدیریت آقای دکتر علی نیک افشار، یکی از مراکز تخصصی و رسمی خدمات درمانی به غیر ایرانیان می باشد.

این شرکت درمانی در مشهد مقدس آماده مشاوره،  معاینه، تشخیص و درمان بیماران غیرایرانی با سه روش زیر می باشد.

1.خدمات درمانی سبز

شامل: درمان سرپایی و اراثه مشاوره در زمینه معاینات، اقدامات تشخیصی آزمایشگاهی، تصویر برداری، انتخاب پزشک متخصص و بیمارستان محل بستری و ارایه مشاوره جهت پیگیری های بعدی و پیشگیری از عوارض

2.خدمات درمانی نقره ای

علاوه بر اقدامات خدمات درمانی سبز، همراهی بیمار در معاینات تخصصی، آزمایشگاهی، تصویربرداری، و همراهی در بیمارستان تا هنگام پذیرش، و در هنگام ترخیص، به همراه مشاور و مترجم، با سرویس دهی وسیله نقلیه و ترانسفر مریض و همراهان از فرودگاه به هتل و بلعکس.

( در این خدمات مطابق بیمار ایرانی افراد در ویزیت و بستری از خدمات مرکز بهره مند می شوند)

3.خدمات درمانی طلایی

علاوه بر خدمات درمانی نقره ایی،بیمه مسافرتی، پذیرش در کلینیک و بیمارستان خارج از لیست انتظار و سیستم نوبت دهی، همراهی تمام وقت مترجم و مشاور با سرویس دهی وسیله نقلیه در اختیار، مشاوره ترخیص و پیگیری بعدی بیماری از طریق سیستم آنلاین مشاوره، امکان تماس با پزشک از کشور مبدا، و ارایه راهکارهای درمانی در مواقع ضروری، امکان پیگیری حقوقی عوارض بیماری و ترانسفر مریض و همراهان از فرودگاه به هتل و بلعکس